Verksamheten

Förskoleköket

Från vårt förskolekök serveras god, vällagad och näringsriktig mat som lagas med kärlek från grunden. Den speglar traditioner och olika kulturer samt är i hög grad säsongsbetonad. Ekologisk och närodlad mat inhandlas i största möjliga mån. Myggans kock är väl insatt i matlagningstekniker, dieter, allergikost och hygienfrågor. Kocken har en egen budget för inköp av all mat och som följer livsmedelsverkets rekommendationer.  

Måltiden är en integrerad del i det pedagogiska arbetet här på Myggan, vi har ett upplägg som kallas för Veckans Mygga där ett barn/vecka inbjuds att hjälpa vår kock att presentera maten vid lunch, duka borden och arrangera mellanmålet, givetvis utifrån de föreskrifter om hygien och säkerhet som finns. Detta uppdrag får barnen att växa på flera sätt. Vi har som mål att måltiderna på Myggan ska bidra till goda matvanor, att barnen självständigt lär sig äta steg för steg, öva sin finmotorik och sin sociala förmåga vid måltidssituationen tillsammans med andra. 

Måltidsordning 

Frukost – kl. 07.00

Mellanmål - kl. 09.30 

En frukt erbjuds barnen vid förmiddagssamlingen. 

Lunch - ca kl. 11.00 

Mellanmål - kl. 14.00 

Under eftermiddagen serveras ett mellanmål. Beroende på lunchens karaktär(vid t.ex. soppa eller annan lättare lunch) serveras ett förstärkt mellanmål bestående av exempelvis korv med bröd eller varma mackor. Andra vanligt förekommande mellanmål kan vara smörgås och mjölk eller fil och müsli.  

Livsmedelshygien 

Köket bedriver en fungerande och dokumenterad egentillsyn. Egenkontrollen utgår från kökets verksamhetsbeskrivning.  

Vill du veta mer? 

Svenska Näringsrekommendationer SNR 2005 slv.se 
Handbok för säker mat inom förskolan, slv.se 
Lagstiftning och livsmedelshygien hittar du på slv.se 
Bra mat i förskolan livsmedelsverket www.slv.se 
www.skolmatsverige.se 

En vanlig dag på Myggan

06.00 Öppning 

07.00 Frukost 

07.45 Fri lek utomhus/inomhus 

09.15 Vuxenledd pedagogisk aktivitet i åldersanpassade grupper + frukt 

11.00 Lunch 

11.30 Vila för de som sover/läsvila för övriga

11.45 Fri lek utomhus/inomhus 

14.00 Mellanmål 

14.30 Fri lek inomhus/utomhus 

16.30 Samling + frukt 

17.00 Fri lek inomhus/utomhus 

18.00 Stängning 

Inskolning

Individanpassning

Det är oftast en stor händelse för ditt barn att börja i förskolan. Dessutom har barn olika erfarenheter av andra barn och vuxna utanför familjen, och för att ditt barn ska trivas hos oss är det viktigt att inskolningen blir bra. Även barn som har varit på förskola tidigare behöver inskolning hos oss då de nu vistas i en ny miljö och med nya människor. 

Inskolningen individanpassas efter just ditt barns behov men utgår ifrån en plan om två inskolningsveckor som justeras vid behov.

Att lämna och hämta

Avskedet är en de viktigaste delarna. Detta ska göras tillsammans med en pedagog, tydligt och kort. Lättast är det om du som förälder går och låter pedagogen trösta barnet om det gråter. Så småningom kommer barnet att lära sig att du går men att du också kommer tillbaka. Det kan vara så att både stora och små barn reagerar med ilska och gråt när du kommer för att hämta det. Det är naturligt att avreagera sig på den de tycker mest om. Låt det ske och det går över.

 

När du kommer för att hämta ditt barn, så är den processen lika viktig – du visar tydligt att ni ska gå hem genom att säga hej då, till pedagogen. Under inskolningen kommer du att se hur vi arbetar. Fråga oss om vad vi gör, hur vi gör och varför. Om du upplever att något är fel eller känns fel – säg det till oss. Det hjälper oss alla. 

Efter avslutad inskolning följer en längre period innan barnet är helt invant. Barnet har accepterat pedagogerna, men kan fortfarande behöva stöd för att känna sig helt trygg i sin nya miljö. Avskedet kan fortfarande vara känsligt och hämtningen påfrestande. Vissa barn springer glada mot sina föräldrar, andra springer bort. Båda reaktionerna visar på samma sak: ge mig din uppmärksamhet! Det underlättar om barnet redan från början får regelbundna vanor vid lämning och hämtning. I början kommer ditt barn förmodligen att vara tröttare och känsligare än vanligt och kräva mer uppmärksamhet och kontakt. 

Samsyn

Inskolningen bygger på ett gott samarbete mellan er föräldrar och oss pedagoger. Det är viktigt att du känner till hur processen går till och hur du som förälder kan underlätta inskolningen för ditt barn samt vilken uppgift du har i inskolningsprocessen. 

Första inskolningsdagen kan kännas lite ”pirrig” både för dig och för barnet. En del barn blir hemmastadda fort och för andra barn tar det längre tid. Alla ger sig ut på upptäcktsfärd så småningom – när han eller hon är mogen för det. Går ditt barn iväg utan dig och du känner att hon/han är tillräckligt trygg i det, stannar du kvar där barnet lämnat dig. Barnet kommer tillbaka och tankar trygghet hos dig när hon/han behöver det. Du som förälder lämnar dock aldrig barnet under inskolningen, ex går du på toaletten, så följer barnet med dig. 

Inskolningstider

Inskolningstiderna är alltid individ anpassade efter barnet behov.

Ex på hur första veckan kan se ut:


Mån: 9:15-10:30
Tis: 9:15-10:30
Ons: 9:15-10:30
Tors: 9:15-11:30
Fre: 9:15-11:30