top of page

Dokument

Rutin för medlemskap

Rutin för jourveckor

Rutin för inskolning

Vistelseschema att fylla i

Myggans stadgar

Policy för personuppgiftshantering medlemmar (GDPR)

Rutin för vistelsetid

Rutin för placering av barn

Rutiner för smitta

bottom of page