top of page

Föräldraföreningen

Som föräldrakooperativ kan vi balansera en förskolas verksamhet med familjers verkliga behov. Vi som utgör styrelse och därmed är huvudman för förskolan är också föräldrar till barn i verksamheten, det gör att vi kan göra skillnad för våra barns vardag på riktigt. 

 

Två saker som verkligen särskiljer oss mot kommunal förskola är avgiftsfri allmän förskola från 1 års ålder och att föräldralediga med yngre syskon kan tillsammans med verksamheten planera för när barnomsorg ska förläggas. Läs mer om vad det innebär att ha ditt barn placerat hos oss nedan.

Fixardagar och jourvecka

Jourvecka

Som förälder till ett barn på Myggan tilldelas du en eller flera jourveckor under ett år. Då ansvarar du för gräsklippning och att trimma gräs på sommaren. Respektive snöskottning, sandning och sopsortering på vintern. Mindre uppdrag så som att ta ner en gunga inför vintern eller att göra en mindre lagning av något som gått sönder kan även tillkomma under veckan.

Arbetsdagar

Under särskilda tillfällen fixar och fejar vi föräldrar både inne och ute. Har man som förälder förhinder och inte kan närvara på utsatt datum får man en syssla att genomföra vid annat tillfälle.

Styrelsemedlem

Som medlem i föreningen har du möjlighet att under en period delta i arbetet som styrelsemedlem. Som styrelsemedlem har du möjlighet att påverka vissa beslut som tas kopplade till styrelsens uppdrag. Du ges dessutom mycket god insyn i verksamheten. Vid intresse att delta är du välkommen att kontakta någon i styrelsen för mer information.

Vår styrelse består just nu av:

- Ordförande

- Sekreterare

- Personalansvarig

- Familjeansvarig

- Fastighetsansvarig

- Media-/PR-ansvarig

- Suppleanter

Styrelsen ser till att verksamheten följer sitt uppdrag och har det övergripande ansvaret. Rektorn eller annan person kan  adjungeras vid speciella frågeställningar och beslut. Styrelsen ska bland annat även säkerställa att det finns rutiner för hur olika uppgifter ska lösas och av vem samt följa upp att det som beslutats också genomförs.

Styrelsen tar beslut i frågor som rör bland annat ekonomi, anställningar och öppettider.

 

 • Styrelsen har normalt möte en gång per månad. Protokoll skickas ut till samtliga medlemmar i föreningen. Ett medlemsmöte (årsmöte) anordnas per läsår.

 • Styrelsens ledamöter och suppleanter har tystnadsplikt.

 • Firmateckningsrätten innehas av styrelsen och kassör.

 • Vi anlitar extern konsult för bokföring, bokslut osv.

 • Styrelsen fungerar som ett bollplank och stöd för rektor i olika frågor och funderingar.

Avgifter och medlemsskap

Allmän förskoleplacering

Allmän förskola erbjuds 15 h /vecka under skolans läsårstider med samma lov och helgdagar under läsåret. Vid kommunala verksamheter erbjuds detta från höstterminen barnet fyller 3 år och oftast innefattar det placering kl. 8-11 fem dagar i veckan.

Vi på Myggan vill erbjuda familjer en mjukstart för sina barn in i förskolan. Därför har vi beslutat att ha allmän förskola från 1 års ålder.

Dessa tider förläggs i samråd med pedagogerna. Vi upplever att det gör det mer skonsamt för familjers rutiner och att barnen på ett bättre sätt slussas in i barngruppen och det pedagogiska arbetet genom att ha lite längre tider på färre dagar. 

Barnomsorg under föräldraledighet till äldre syskon

Som föräldraledig till yngre syskon har du i kommunal verksamhet rätt till barnomsorg 3 h/ dag. Dvs. 15 h/ vecka.

Här på Myggan vill vi underlätta för familjer i allmänhet och äldre syskons  vardag i synnerhet genom att erbjuda 18 h barnomsorg/ vecka. Du betalar fortfarande din barnomsorgsavgift till förskolan enligt vanlig taxa.

 

Du har själv möjlighet att påverka när dessa timmar ska förläggas tillsammans med verksamhetens pedagoger. Det här är en av många fördelar som kommer med att ha ditt barn placerat i ett föräldrakooperativ. Vi ser till både verksamheten och familjernas behov i och med att vi faktiskt sitter på båda stolarna samtidigt.  

Avgiftsbelagd förskoleplacering

Barn 1
3 % av familjens månadsinkomst (Myggans maxtaxa 1 050 kr)

Barn 2
2 % av familjens månadsinkomst (Myggans maxtaxa 600 kr) 

Barn 3
1 % av familjens månadsinkomst (Myggans maxtaxa 250 kr)

För övrigt placerade barn utgår ingen avgift.

Som barn nr. 1 räknas alltid det yngsta barnet.

Styrelseuppdrag

Vill du komma i kontakt med styrelsen når du ordförande (Christina) på tel: 070- 430 29 39

 • 15 timmar per vecka

 • Barnet är ledigt på lov

 • Från 1 år

 • Ingen avgift

Allmän förskola

18 timmar/vecka

 • 18 timmar per vecka

 • Barnet får vara på förskolan under lov

 • För föräldralediga och arbetssökande

 • Du betalar enligt vanlig taxa

 • Barnet är på förskolan utifrån ditt behov inom förskolans öppettider

 • Barnet får vara på förskolan under lov

 • För förvärvsarbetare och studenter

 • Du betalar enligt vanlig taxa

"Vanlig" placering

Våra placeringar

bottom of page