En förskola med jordnära profil

På Föräldrakooperativet Myggan vill vi vara jordnära och ge barn en fin start för att kunna stå stadigt med båda fötterna på jorden. För att uppnå det vill vi ge dem en trygg miljö med sunda värderingar. Vi fokuserar extra mycket på barnens upptäckarlust och självkänsla. Varje dag är en resa som kan bjuda på gräs mellan tårna, hemodlade vinbär eller upptäcktsfärd ibland kottar och blåbärsris. Vi serverar hemlagad mat som i största möjliga mån är både närodlad och ekologisk, och gör barnen delaktiga i processen.  Vi lär barnen om återvinning och kretslopp. Barnen får upptäcka vad som händer när man stoppar ett frö i marken eller genom att kreativt skapa av vad de själva hittar i naturen. ​

Huset_edited_edited.jpg

MYGGAN-

NYHETER!

  1. Vi erbjuder gratis allmän förskoleplacering från 1 års ålder.
     

  2. Föräldralediga kan tillsammans med verksamhetens pedagoger planera när de 18h barnomsorg i veckan förläggs.

IMG_8631.JPG

NYTT!

AKTUELLT

HÖSTENS TEMAN

Under hösten arbetar vi med följande teman i barngruppen:

Språk och kommunikation

Vi jobbar tillsammans med att uttrycka sig i både tal, tecken och skrift. Detta gör vi genom bland annat rim och ramsor, sång och att träna på att skriva bokstäver. Vi använder oss av Bornholmsmodellen.

Internationella veckor

Trots att vi inte har modersmålsundervisning på förskolan är det viktigt att alla barn känner igen sin kultur och sitt språk även hos oss. Under några veckor pratar vi om och upplever olika länder och kulturer.

Rörelse och natur

Barnens intresse för djur och natur tar vi tillvara på genom utflykter till olika miljöer, skapande i naturmaterial och samtal kring djur och natur. Vi rör oss tillsammans till exempel i rörelselekar eller hinderbanor.

Företagaranda och
initiativförmåga

Efter barnens egna önskemål skapar vi i olika material i snickerboa. Barnen får fritt välja material och får utlopp för sin kreativitet.

Matematik

Barnen använder matematik spontant i den fria leken. Vi vill väcka ännu mer intresse för matematik och bland annat lära oss att känna igen siffror.

Klicka på ikonen och följ oss på instagram!

  • Instagram
Bok.jpg
Myggor  i skogen.jpeg
Gubbe.jpg
snigel.jpg

Tel: 073-0541871
E-post: mygganrektor@gmail.com

Södra Storgatan 19

740 45 Tärnsjö